webinar register page

Klimaplanen - hva nå? Virkemidler og rettferdig omstilling
Iverksetting av klimaplanen er en av de viktigste oppgavene en ny regjering tar fatt på etter valget i høst. Hvordan og hvilke virkemidler som blir prioritert ble ikke avklart under Stortingsbehandlingen i vår.

Hva er hovedvirkemidlene som er foreslått i klimaplanen? Og hvordan bør de innrettes for å oppfattes som akseptable?

May 20, 2021 09:30 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Erik Tollefsen.